Smittestopp

Den nye versjonen av Smittestopp, som ble utviklet av Netcompany, ble lansert den 21 desember 2020. For mer informasjon samt informasjon om hvodan den lastes ned se her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/

Den forrige versjonen av Smittestopp ble utviklet av Simula Research Laboratory på oppdrag fra Folkehelseinstituttet våren 2020. Denne versjonen er ikke lenger i bruk. All relevant informasjon om arbeidet Simula gjorde med denne første versjonen av Smittestopp er samlet i menyen til venstre.

English: 

The new version of Smittestopp, developed by Netcompany, was launched on 21 December 2020. For more information or to download, please see here: https://www.helsenorge.no/smittestopp/

Simula Research Laboratory developed the previous version of Smittestopp on behalf of the Norwegian Institute of Public Health in the spring of 2020. This version is no longer in use. All relevant information about Simula's work with this first version of Smittetsopp can be found on the left menu.