En prinsipiell seier for Simula i Lagmannsretten
Info icon (Illustration: LandApril/Simula)

En prinsipiell seier for Simula i Lagmannsretten

Published:

Borgarting Lagmannsrett har tilkjent Simula Research Laboratory en prinsipiell seier i rettstvisten mot ZTE. Simula Research Laboratory anket i 2019 en dom fra Oslo Tingrett i saken om ZTE-eide modemer som ble oppdatert uten Simula Research Laboratorys tillatelse og kjennskap. Simula Research Laboratory er fornøyd med at Lagmannsretten erkjenner at leverandører som ZTE ikke kan tvinge gjennom oppdateringer når brukere har reservert seg.

- Denne dommen er prinsipielt viktig for alle som driver med teknisk forskning - leverandører kan ikke overprøve brukerne valg,sier nestleder i Simula Research Laboratory, Kyrre Lekve.

- Dommen er også viktig for forbrukere, som nå har fått styrket rettslig beskyttelse av sine valg.

Høsten 2016 mistet Simula Research Laboratory kontakten med 730 modemer fra ZTE Corporations. Modemene ble brukt i et forskningsprosjekt finansiert av EU og Samferdselsdepartementet for å kartlegge funksjonen til 4G-nettet i flere europeiske land. Det viste seg at ZTE hadde tatt seg inn i modemene uten Simula Research Laboratorys tillatelse eller kjennskap. Simula Research Laboratory gikk derfor til erstatningssøksmål mot ZTE for å få erstatning for merarbeidet for å få forskningsprosjektet i gang igjen.

Saken har vært prinsipielt viktig for SimulaResearch Laboratory og forskningen selskapet gjør. SimulaResearch Laboratory er fornøyd med at Lagmannsretten har forstått at SimulaResearch Laboratory ikke har "hacket" modemene, ikke brukt dem på noen særlig unormal måte, at automatiske oppdateringer var deaktivert og at manglende respekt for SimulaResearch Laboratorys valg i kontrollpanelet må karakteriseres som en «særdeles uventet oppførsel».

SimulaResearch Laboratory er skuffet over at vi ikke fikk medhold for erstatning for å få på plass en ny løsning.

Dom av 2 desember 2019 fra Borgarting Lagmannsrett er tilgjengelig her.

Kontaktpersoner:

  • Viseadministrerende direktør i Simula Research Laboratory, Kyrre Lekve (kyrre.lekve@simula.no, +47 934 24 311). Kan kontaktes om detaljer i saken.
  • Advokat og partner i Wiersholm, Rune Opdahl (+47 410 20 401). Kan kontaktes for spørsmål om de juridiske aspektene ved saken.