John Petter Indrøy successfully defended his PhD
John Petter Indrøy successfully defended his PhD

John Petter Indrøy successfully defended his PhD

Published:

On October 27, John Petter Indrøy successfully defended his PhD thesis "Selected Topics in Cryptanalysis of Symmetric Ciphers".

Main research findings (in Norwegian)

Krypteringsalgoritmer er en type algoritmer som er designet for å beskytte innholdet i digitale meldinger. En slik melding kan for eksempel være en beskjed til Vipps om å betale venninnen din 200 kr, bilder du sender på Snapchat, og epostene på jobb. De krypteringsalgoritmene som er i utstrakt bruk i dag regnes for trygge å bruke, men det forskes stadig på nye krypteringsalgoritmer for nye bruksområder.

Kryptoalgoritmene kan beskrives som et system av algebraiske ligninger, og at sikkerheten til algoritmene er avhengig av hvor vanskelig det er å løse et slikt ligningssystem. I første del av avhandlingen studerer Indrøy en relativ ny måte å gjøre dette på: CRHS equations. Først tar Indrøy for seg sammenhengen mellom grafer, lineære ligninger og CRHS equations, før det vises hvordan CRHS equations kan brukes til å beskrive kryptoalgoritmer. Deretter kombineres CRHS equations med to av de mest kjente analysemetodene: Differensiell og lineær kryptoanalyse. Begge variantene lar oss se nærmere på sikkerheten til krypteringsalgoritmer, og begge variantene er tilgjengelig som kjørbar kode.

Andre del av avhandlingen ser nærmere på bruken av symmetriske krypteringsalgoritmer sammen med et relativt nytt felt av kryptologien: Fully Homomorphic Encryption (FHE). FHE handler i korthet om å kunne gjøre analyser på informasjon, mens informasjonen fortsatt er kryptert. Dette er nyttig til for eksempel behandling av medisinsk data, hvor man kan garantere at en tredjepart ikke kan lære personlig informasjon, men likevel lære viktig statistikk. Dessverre er FHE for resurskrevende til de fleste formål, og det forskes derfor på hvordan redusere ressursbruken. Indrøy og medarbeidere har derfor foreslått en ny symmetrisk krypteringsalgoritme som kan brukes med FHE, som både er raskere og mindre ressurskrevende enn tidligere kandidater.

The work has been conducted at Simula UiB and the University of Bergen.

The PhD defence and trial lecture were fully digital.

Adjudication committee:

  • Chargée de Recherche CNRS Virginie Lallemand, Centre National de la Recherche Scientifique
  • Assistant Professor Bart Mennink, Radbound University, Digital Security Group
  • Associate Professor Chunlei Li, the University of Bergen

Supervisors

  • Chief research scientist Håvard Raddum, Simula UiB
  • Professor Carlos Cid,Royal Holloway University of London
  • Reserach director Øyvind Ytrehus, UiB

Chair of defence

  • Associate Professor David Grellscheid, the University of Bergen