Kodeskolen lanserer egen webside
Kodeskolen lanserer egen webside

Kodeskolen lanserer egen webside

Published:

Simula Kodeskolen ble etablert i 2017 av Simulaskolen for å være et tilbud til lærere som ønsket kunnskap innen programmering. Siden oppstarten har Kodeskolen holdt kurs for over 260 lærere, og nytt av 2019 er at arbeidslivet også kan melde seg på kurs.

For mer informasjon om kursog påmelding se www.simulakodeskolen.no

Du kan også besøke Kodeskolens Facebookside.