Simula anker dom fra Oslo Tingrett om innbrudd i norsk datautstyr fra kinesiske ZTE
Info icon (Illustration: LandApril/Simula)

Simula anker dom fra Oslo Tingrett om innbrudd i norsk datautstyr fra kinesiske ZTE

Published:

Høsten 2016 mistet Simula Research Laboratory kontakten med 730 modemer fra ZTE Corporations. Modemene ble brukt i et stort forskningsprosjekt finansiert av EU og Samferdselsdepartementet for å kartlegge funksjonen til 4G-nettet i flere europeiske land. Det viste seg at ZTE hadde tatt seg inn i modemene uten Simulas tillatelse eller kjennskap. Simula gikk derfor til erstatningssøksmål mot ZTE for å få erstatning for merarbeidet for å få forskningsprosjektet i gang igjen.

Etter å ha tapt første runde i Oslo Tingrett, anker Simula saken til lagmannsretten.

- For Simula er det ikke akseptabelt at en produsent foretar kritiske endringer av utstyr vi eier, uten vår viten og vilje, sier Administrerende direktør for Simula, Professor Aslak Tveito.

- Dette er en prinsipiell sak, der domstolen må avgrense hva produsenter kan tillate seg å gjøre i produkter de har solgt og ikke lenger eier, sier Tveito.

Simula representeres i ankesaken av advokat Rune Opdahl i Advokatfirmaet Wiersholm. Opdahl fremhever i anken at tingretten ikke tar nok hensyn til at ZTE burde ha visst at en tvungen oppdatering av software på et modem i bruk kan ha betydelige skadevirkninger for brukerne.

Dom 6. september 2019 fra Oslo Tingrettkan lastes ned her.

Kontaktpersoner:

Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve (kyrre.lekve@simula.no, +47934 24 311), kan kontaktes om detaljer i saken.

Advokat og partner i Wiersholm, Rune Opdahl (+47 410 20 401), kan kontaktes for spørsmål om de juridiske aspektene ved saken.

Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge (+47 416 12 096) var sakkyndig vitne i Oslo Tingrett.