Simula på Arendalsuka
arendalsuka

Simula på Arendalsuka

Published:

Neste uke starter Arendalsuka, og Simula er tilstede for første gang som arrangør. Her finner du oversikten over arrangementer med Simula-forskere, dag for dag.

English summary: Arendalsuka is a national annual event and is the largest political gathering in Norway.Arendalsuka takes place every year in mid-August. This year, Simula is hosting six different events, each of which is summarized below (in Norwegian).For more information about Arendalsuka click here.

Tirsdag, 17 august

Kunnskapshullene: Digital pandemibekjempelse på teknologigantenes nåde

Tid og sted:09:00 - 10:00, Torvgata 7

De multinasjonale teknogigantene Google og Apple har blitt enerådende på digital smittebekjempelse av Covid-19. Både den norske Smittestopp 1 (laget av Simula) og den engelskesmitteappen har måttet vike for apper basert på teknologien fra Google og Apple. Hva er teknologistatus for digital pandemibekjempelse i framtiden? Hva vinner og taper vi på at det er teknogigantene som kontrollerer den digitale smittebekjempelsen?

Kunstig intelligens - kan vi stole på den svarte boksen?

Tid og sted:14:30 - 15:30, Strand Café/Unioteltet

Vi setter søkelys på hva som skjer inne i den svarte boksen, altså hvordan man skal forklare resultatene som kommer ut. Hvorfor blir AI-roboter rasister? Hva betyr egentlig en anbefaling? Er anbefalingene sikre? Hvordan kan du vite om du du kan stole på en anbefaling?

Research professor ved SimulaMet, Michael Riegler gjennomgår hvordan kunstig intelligens virker og hva Simula mener med "den svarte boksen". Deretter vil Inga Strümke,Dag Wiese Schartum og Anders Løland samtale om hva konsekvensene er av at vi ikke alltid forstår hva som foregår i den svarte boksen.

Onsdag, 18 august

Ghost in the Machine: Hvem lytter på hemmelighetene våre i datanettverkene?

Tid og sted:16:30 - 17:30, Strand Café/Unioteltet

Hva er trusselen mot vår digitale infrastruktur? Hvem lytter til våre hemmeligheter? Hva slags prinsipper skal legges til grunn for å konstruere sikker digital infrastruktur? Nordmenn bruker stemme assistenter til å søke spille og høre på musikk, men hvor mange andre kan høre det vi sier? Simula inviterer til et arrangement du garantert vil lære av.

Torsdag, 19 august

Digital kompetanse på alles lepper

Tid og sted: 09:00 - 10:00, Lille Andevinge

Enigheten er stor om at stadig flere har behov for digital kompetanse. Men hva betyr det? Hva slags kompetansepåfyll trengs i dagens og framtidas arbeidsliv? Hva menes med at vi alle bør bli digitale generalister?Hva bør alle ansatte kunne og hvordan tilegne seg den kompetansen?

Simula School of Research and Innovationog Digital Norway setter dette aktuelle temaet på dagsorden i Arendal torsdag 19.august.

Programmering for ungdom: Phyton for nybegynnere

Tid og sted:09:00 - 13:00,Arendal videregående skole - avd. Tyholmen

Over en halv dag får deltakerne en introduksjon til programmeringsspråket Python, gjennom skildpaddeprogrammering. Man lærer om variabler, betingelser og løkker, og bruker disse til tegning. Man ser hvordan tekstprogrammeringer en måte å gi presise instrukser til en datamaskin. Deltakerne vil også få jobbe med kode som modellerer praktiske situasjoner og den grunnleggende logikken bak det å ta valg i dataspill.

Fredag, 20 august

Programmering for ungdom: Kunstig intelligens i praksis med Jetbot

Tid og sted: 09:00 - 13:00,Arendal videregående skole - avd. Tyholmen

Over en halv dag får du en kort introduksjon til hva kunstig intelligens og maskinlæring faktisk er, før vi ser på hvordan dette faktisk kodes. Vi bruker JetBot (en robot som kan bruke kunstig intelligens) til å prøve ut i praksis hvordan vi kan trene opp maskiner til å ta egne avgjørelser. JetBot har hjul og sensorer, og deltakerne skal utforske hvordan den læres opp til å ta valg for å unngå kollisjoner.

Streaming

Noen av arrangemente vil bli streamet fra Simulas Facebook side (opptak vil også ligge tilgjengelig der).