Simulaskolen satser på formidlingsaktiviteter
Simulaskolen satser på formidlingsaktiviteter

Simulaskolen satser på formidlingsaktiviteter

Published:

Simula School of Research and Innovation ("SSRI") organiserer Simulas utdanningsaktiviteter. I tillegg til kjernevirksomheten, utdannelse av phd og masterstudenter, har fokus de siste årene vært formidlingsaktiviteter ut mot ungdoms- og videregåendeelever og lærere i Oslo og Akershus. Målsettingen er å inspirere flere elever til å velge en utdanning innen realfag. Aktivitetene omfatter programmeringsøkter i programmeringsspråket Phyton, foredrag av Simulas PhD og masterstudenter for å inspirere elevene, eller fagdager. Under kan du lese om noen av aktivitetene SSRI har gjennomført så langt i 2019.

I februar fikk fysikkelever fra Rosenvilde Videregående skole 4 uker til å svare på problemstillingen «Kan programmering brukes til å forstå faget fysikk bedre?». Opplegget er en del av Lektor2 programmet, et samarbeid mellom skoler og arbeidslivet hvor fokuset er anvendelse av realfag. Elevene fikk oppfølgning av Simulas seniorforsker Håkon Kvale Stenslandog student Eina Bergem Jørgensen. Resultatet fra eleveneble presentert i 11 kortfilmer.

I mars fikk valgfagselever i programmering og modellering fra Valler videregående skoleprofesjonell sangopplæring fra musikeren Ombeline Chardes. Hensikten var ikke bare å utvikle sangevnene, men også å måle pust. Elevene analyserte dataene ved hjelp av programmer under tett veiledning fra seniorforsker Sagar Sen.

Videre, fokuserer SSRI på skolering av lærere. Gjennom kurset «Kodeskolen» tilbyr SSRI to forskjellige kurs for lærere innen programmering. I løpet av våren har det blitt holdt tre kurs for lærere og Tekna ansatte.

SSRI retter en stor takk til alle studenter, forskere og andre som har bidratt til disse vellykkede aktivitetene dette halvåret. Ønskes mer informasjon eller deltagelse i noen av våre aktiviteter, ta kontakt med prosjektkoordinator i SSRI Freyja Jørgensen.