Smittestopp og erfaringer fra digital smittesporing
Smittestopp og erfaringer fra digital smittesporing

Smittestopp og erfaringer fra digital smittesporing

Published:

Den 14. oktober arrangerte Simula et digitalt seminar om Smittestopp og erfaringer fra digital smittesporing. Vi takker alle bidrgasytere og de som sendte inn spørsmål.

Bakgrunn

16. april ble den digitale smittesporingsappen “Smittestopp” lansert etter fem ukers intenst utviklingsarbeid. Simula utviklet appen på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. Smittestopp har vært kontroversiell, og ble stoppet i midten av juni etter at Datatilsynet varslet forbud mot behandling av personopplysninger fordi inngrepet ikke lenger var forholdsmessig når smittetallene hadde blitt så lave.

Smittetallene i Norge har økt kraftig siden i sommer. Regjeringen har valgt å sette i gang en ny runde med digital smittesporing med en annen app bygd på Google og Apples teknologi.

Simula publiserte enrapporttidligere denne månedensom vurderer de to teknologiene opp mot hverandre, samt drøfter andre sider ved digital smittesporing. Som en oppfølging til rapporten, inviterte Simula til seminar 14. oktober der ulike sider ved digital smittebekjempelse blediskutert.

Program

 • Velkommen Prof.Aslak Tveito, Administrerende direktør Simula
 • "Thinking fast and slow?" – innovasjon i en krise John-Arne Røttingen, Administrerende direktør Norges Forskningsråd

Del 1: Covid 19 og digital respons - hva har vi lært?

 • Folkehelse og digitale virkemidler: Hva var ideene bak digital smittesporing i Norge? Gun Peggy Strømstad Knudsen, Assisterende direktør Folkehelseinstituttet
 • Historien om Smittestopp: Utvikling og teknologiske veivalg da en nasjonal smittestopp ble utviklet Prof. Olav Lysne, Direktør for SimulaMet og leder av utviklingsteamet bak Smittestopp
 • Sikkerhet og kildekoden for Smittestopp: Hva fant ekspertutvalget? Odd Rune Strømmen Lykkebø, Postdoktor Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
 • Digital contact tracing abroad: what are the challenges experienced by other countries? Alexander Rogansky, UK Test and Trace development team
 • Kan smittesporing og personvern kombineres? Er det teknologisk mulig å få til både effektiv digital smittesporing og personvern? Johannes Brodwall, Principal software engineer Sopra Steria
 • Tilbakeslag for Smittestopp – paneldiskusjon og podcast: Hva var kritikken mot Smittestopp? Ledet av Torgeir Waterhouse, Co-Founder Otte AS m/inviterte gjester

Del 2: Personvern og digitale verktøy i pandemier - veien framover

 • Covid-19 pandemien: Hva er statusen for Covid-19 pandemien i Norge og globalt? Prof. Birgitte Freiesleben De Blasio, Seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet
 • (Digitalt) Personvern i Norge: Hvordan håndtere avveining mellom smittesporing og personvern? Bjørn Erik Thon, Direktør Datatilsynet
 • Contact tracing and human rights: Amnesty’s rapport - the technological basis of the report and for grouping of Norway, Bahrain and Kuwait? Claudio Guarnieri, Head of Security Lab at Amnesty International
 • Digital etikk: Hvordan skal vi tenke om bruk av digitale virkemidler i en global helsekrise? Leonora Bergsjø, Leder av Norsk råd for digital etikk (NORDE)
 • Danmark sin Smittestop app: Hva innebærer det å utvikle en app basert på GAEN? Birgitte Drewes, Styrelsen for patientsikkerhet, Den danske helse- og eldredepartementet, og del av utviklingsteam for Smittestop
 • Paneldiskusjon - hvordan går vi fremover? Ledet av Nina Kristiansen, Ansvarlig redaktør og daglig leder av forskning.no
 • Avslutning, Kyrre Lekve, Nestleder Simula Research Laboratory

Eventselskapet JCP produserte seminaret.