Smittestopp settes på pause
Smittestopp

Smittestopp settes på pause

Published:

Simula er svært glade for den lave smitteutbredelsen vi nå har i Norge. Vi tar til etterretning at myndighetene i denne situasjonen velger å suspendere innsamling av data fra Smittestopp.

Simula vil fortsette arbeidet med utvikling av digital smittesporing, og vi har blitt bedt om å holde beredskap for å kunne starte Smittestopp opp igjen på kort varsel dersom smittesituasjonen skulle endre seg. Disse oppgavene vil vi arbeide seriøst med i tiden som kommer.

Smittestopp is suspended

Simula is very pleased with the low prevalence of infection we now have in Norway. We note that the authorities in this situation choose to suspend the collection of data from Smittestopp.

Simula will continue its work on developing digital tracking and alert of Covid-19. We have been asked to be prepared to restart Smittestopp on short notice if the infection situation change. We will work on these tasks seriously in the time to come.