Verdensrom og programmering på Simula 22. november
Verdensrom og programmering på Simula

Verdensrom og programmering på Simula 22. november

Published:

Simula og NAROM arrangerer igjen et kurs sammen om romfart og programmering. Kurset skal gi lærere i ungdomsskolen en innføring i undervisningsressurser om verdensrommet og programmering, AstroPi som kodeplattform og gi dem trygghet til å bruke tilgjengelige ressurser når de skal undervise programmering i eget klasserom.

Målgruppen for kurset er i hovedsak lærere som skal undervise i forsøksfaget programmering, Teknologi i Praksis eller Forskning i Praksis. Lærere i videregående skole kan også delta om de er interessert i å vite mer omAstroPi-konkurransen. Det er gratis å delta for lærere.

Tid og sted:

Torsdag 11. oktober, 12:00 - 15:30
Simula,Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Tentativt program 12:00-15:30

1200 – 1230 Presentasjon av SIMULA, NAROM og Nordic ESERO og læringsmål
1230 – 1315 Forelesning: Introduksjon tilAstro PI– Sense HAT og eksisterende ressurser på nettet.
1315 – 1330 Kaffe/te- pause
1330 – 1430 Workshop med mulighet for å teste ut nett-versjonen av Sense HAT på egen pc.
1430 – 1500 Refleksjon – hvordan ta dette i bruk i undervisningen
1500 – 1530 Oppsummering, evaluering og takk for i dag!

Påmelding

Trykk herfor å lese mer og melde deg på.

Det er 24 plasser på kurset og fortløpende påmelding frem til påmeldingsfristen 19. november.

OmNAROM:

NAROM er et nasjonalt senter og skolelaboratorium for alle utdanningsnivåer innenfor romrelatert opplæring, og bidrar til rekruttering til norsk romvirksomhet samt skape økt interesse for real- og teknologifagene. NAROM har en årlig basisbevilgning fra Kunnskapsdepartementet, og gjennomfører årlig en rekke undervisningsaktiviteter for elever, studenter og lærere. I tillegg har NAROM utviklet og driver romrelaterte og nettbaserte læringsressurser. (Hentet fraNAROMs nettsider)