Verdensrom og programmering på Simula
Verdensrom og programmering på Simula

Verdensrom og programmering på Simula

Published:

Simula og NAROM arrangerer for første gang et kurs sammen om romfart og programmering. Kurset skal gi lærere i ungdomsskolen en innføring i undervisningsressurser om verdensrommet og programmering, AstroPi som kodeplattform og gi dem trygghet til å bruke tilgjengelige ressurser når de skal undervise programmering i eget klasserom.

Målgruppen for kurset er i hovedsak lærere som skal undervise i forsøksfaget programmering, Teknologi i Praksis eller Forskning i Praksis. Lærere i videregående skole kan også delta om de er interessert i å vite mer om AstroPi-konkurransen. Det er gratis å delta for lærere.

Tid og sted:

Torsdag 11. oktober, 12:00 - 15:30
Simula,Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Tentativt program 12:00-15:30

12:00 – 12:30 Presentasjon av SIMULA, NAROM og Nordic ESERO og læringsmål
12:30 – 13:15 Introduksjon tilAstro PI– Sense HAT og eksisterende ressurser på nettet
13:15 – 13:30 Kaffe/te-pause
13:30 – 14:30 Workshop med mulighet for å teste ut nettversjonen av Sense HAT på egen pc
14:30 – 15:00 Refleksjon – hvordan ta dette i bruk i undervisningen
15:00 – 15:30 Oppsummering Evaluering og takk for i dag!

Påmelding

Trykk herfor å lese mer og melde deg på.

Om NAROM:

NAROM er et nasjonalt senter og skolelaboratorium for alle utdanningsnivåer innenfor romrelatert opplæring, og bidrar til rekruttering til norsk romvirksomhet samt skape økt interesse for real- og teknologifagene. NAROM har en årlig basisbevilgning fra Kunnskapsdepartementet, og gjennomfører årlig en rekke undervisningsaktiviteter for elever, studenter og lærere. I tillegg har NAROM utviklet og driver romrelaterte og nettbaserte læringsressurser. (Hentet fra NAROMs nettsider)