Feilede digitaliseringprosjekter: En kilde til læring og forbedring?

Feilede digitaliseringprosjekter: En kilde til læring og forbedring?

Flexus-prosjektet til NSB og Ruter, Moderniseringsprosjektet i Nav og Autosys er tre store prosjekter som enten ble stoppet etter ha brukt mye ressurser over mange år, eller hadde store problemer underveis. De er ikke de eneste. Det er etterhvert en del store og små prosjekter og satsinger som har fått problemer, og enten blitt stoppet eller har måttet korrigere kursen kraftig underveis. Men er slike prosjekter egentlig fiaskoer? Eller kan det være slik at læringen i disse prosjektene har vært så nyttig at totaleffekten er mye mer positiv?

Agenda

  • 8.30 – 8.35: Velkommen (5 min)
  • 8.35 – 8.45: Spørreundersøkelse (10 min)
  • 8.45 – 9.30: Keynote: Samuel Wall – Learning from failure: lessons from the Museum of Failure
  • 9.30 – 9.55: Erik Aalling: Autosys kjøretøy – fra fiasko til suksess
  • 9.55 – 10.15: Petter Hafskjold: Ti år med NAVs moderniseringsprogram – hva har vi lært?
  • 10.15 – 10.35: Terje Storhaug: «Fra Flexus til datadrevet utvikling av kundeopplevelser i verdensklasse»
  • 10.35 – 10.45: Resultater fra undersøkelse + Vel hjem (10)

1: Samuel Wall – Learning from failure: lessons from the Museum of Failure

The Museum of Failure is a collection of failed innovations that provide unique insight into the risky business of innovation. The stories of the museum items are used to explore the theme of accepting and learning from failure. Some of the most spectacular failures have been digital products and services. One of the most expensive failures was abandoned after costing 145 billion NOK.

Main points:

  • understanding the importance of acceptance of failure.
  • improving organizational learning from failure.
  • establishing a team climate of psychological safety in which it is safe to take meaningful risks.

Dr. Samuel West is a licensed psychologist and has a PhD in Organizational Psychology. His research focuses on creating climates for innovation by encouraging experimentation and exploration. In 2017 he founded the Museum of Failure.

2: Erik Aalling: Autosys kjøretøy – fra fiasko til suksess

Autosysprosjektet har hatt en lang og broket historie. Hvorfor gikk det nå bra til slutt? Noen betraktninger sett fra en produkteiers perspektiv.

Erik Aalling, Utvikling trafikant og kjøretøy, Statens vegvesen. Nå Delporteføljekoordinator for kjøretøyporteføljen. Har i en årrekke hatt rollen som hovedprodukteier i Autosysprosjektet

3: Petter Hafskjold: Ti år med NAVs moderniseringsprogram – hva har vi lært?

Arbeidet med å legge rammene for NAVs moderniseringsprogram startet i 2010. To prosjekter er gjennomført, det tredje går mot slutten og det fjerde er under oppstart. Det første prosjektet ble stoppet – hva gjorde vi feil og hva lærte vi?

Petter Hafskjold, sjefarkitekt IT. Petter har 25 års erfaring som utvikler og arkitekt i Accenture, Politiets data- og materielltjeneste, Acando og NAV. I 2010 startet han i NAV og deltok som løsningsarkitekt i forberedelsene til moderniseringsprogrammet (KS1 og KS2). Han ledet arkitekturteamet i prosjekt 1. Etter det første prosjektet har han ledet seksjon for IT-arkitektur i NAV og har linjeroller inn mot moderniseringsprosjektene.

4: Terje Storhaug: «Fra Flexus til datadrevet utvikling av kundeopplevelser i verdensklasse»

Det er skrevet og sagt mye om Flexusprosjektet og det flere grunner til at det «gikk som det gikk». Jeg vil sammenfatte hovedkonklusjonene i evalueringen og fortelle om hvordan læringspunktene fra Flexuprosjektet blir har medført endret fokus fra infrastruktur og systemer til å fokusere på hvordan imøtekomme kundenes behov gjennom involvering, digitalisering og bruk av data.

Terje Storhaug, Direktør Digitale Tjenester. Terje begynte i Ruter i 2015 etter flere år i ledende stillinger i «broadcast/media» bransjen. I Ruter har han vært en drivkraft i digitaliseringsprosessene innen kollektivtrafikken – både nasjonalt men også internasjonalt som styreleder i ITxPT – bransjeforening som jobber med standardisering av IT innen kollektivtrafikk. Min direkte tilknytning til Flexus er å ha driftet systemet i de siste 5 årene samt bidratt i avviklingen av hele systemet.