Frokostseminar: Storskala smidig IT-utvikling: Erfaringer med Spotify-modell, SAFe og LeSS

Frokostseminar: Storskala smidig IT-utvikling: Erfaringer med Spotify-modell, SAFe og LeSS

Smidig utvikling ble tidligere oppfattet av mange å være lite egnet til storskala IT-utvikling. Dette har vist seg å være feil og vi har de senere årene sett flere vellykkede, storskala smidige IT-prosjekter. I HIT-nettverket har vi nylig dokumentert at det er særlig på de store IT-prosjektene at smidig utvikling gir bedre effekt enn tradisjonelle metoder, men også at det er viktig hvordan smidig-utvikling implementeres for at det skal gi vellykket, storskala IT-utvikling. Det kan også være vanskelig å få hele organisasjonen, ikke bare IT-utviklingen, til å arbeide smidig.

Presentasjonsoversikt fra seminaret:

  • “En liten undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan
  • “Erfarenheter av storskalig smidig utveckling inom telecom i Finland” – Casper Lassenius, Unversity of Aalto og Simula Metropolitan
  • “Ledelse av autonome team = Endringsledelse i praksis” – Camilla Haveland, Storebrand
  • “Storscala smidig i FINN.no” – Kjersti Lunde og Kristin Talgøe, FINN.no
  • “Fra kjernesystem til forsikringsplattform – hvordan bytter vi motoren mens vi flyr” – Erik Deram, If
  • “Oppsummering undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan