Hvordan skape brukerverdi og levere nytte underveis i IT-utvikling?

Hvordan skape brukerverdi og levere nytte underveis i IT-utvikling?

Innhold: Uansett om man arbeider i IT-prosjekter eller med kontinuerlig utvikling så er forskningen i HIT-nettverket klar på at det å levere nytte (gevinster, brukerverdi, effekter) underveis er avgjørende for å lykkes. I dette seminaret får vi høre om utfordringer og muligheter forbundet med utøvelse av rollen nytteansvarlig (gevinstansvarlig) – ikke minst når nytte skal hentes ut andre steder enn i organisasjonen som eier IT-utviklingen. Vi får også høre om erfaringer med å levere brukerverdi i rammene av kontinuerlig utvikling, og hvordan man lykkes med å underveis styre etter og levere det som gir mest gevinster og brukerverdi.

PROGRAM

  • Velkommen til HIT-seminaret – Magne Jørgensen, Kjernegruppen i HIT-nettverket
  • En liten undersøkelse – Magne Jørgensen, SimulaMet
  • Smidig prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Norge – Jens Mosbergvik, Telenor Norge 
  •  Brukerverdi eller organisasjonsgevinster? Noen dilemmaer – Catherine Janson, NAV
  • Nyttestyring i smidig prosjektsamarbeid på tvers av etater – Lill Kristoffersen, Skatteetaten
  • Hvordan vi oppnår høy brukerverdi og nytte med forretningsdrevet, kontinuerlig IT-utvikling – Ivan Nordnes Dahlberg, gevinstansvarlig og avdelingsleder Statnett SF
  • Oppsummering av undersøkelse – Magne Jørgensen, SimulaMet

Presentasjoner

Smidig prosjekt- og porteføljestyring – Mosbergvik

Fra IT-ledelse til ledelse – Dahlberg

Nyttestyring i smidig prosjekt- samarbeid – Kristoffersen

Brukerverdi eller organisasjonsgevinster – Janson

Eksperiment – Jørgensen