Hvordan skape effektive utviklingsteam? Forskning, erfaringer og gode råd

Hvordan skape effektive utviklingsteam? Forskning, erfaringer og gode råd

Innhold: Det har vært forsket mye på hva som skiller høy og lavytelse teamarbeid. Ikke overraskende viser det seg å bety mye at personene i teamet har høy kompetanse, utfyller hverandre godt og har gode samarbeidsegenskaper. Andre faktorer som forskningen viser er av betydning for høy ytelse er høy grad av autonomitet, intern tillitt og indre motivasjon. Til tross for alle forskningsresultatene så er det i stor grad mer en kunst enn en vitenskap å sette sammen og bidra til at IT-utviklingsteam blir effektive. I dette frokostseminaret vil vi få erfaringer og gode råde fra personer med lang erfaring i å sette sammen og skape gode team. Vi får også høre fra forskningen på området og hvordan ledere kan bidra til å skape godt fungerende team.

PROGRAM

  • “Velkommen til HIT-seminaret” – Catherine Janson, kjernegruppen i HIT-nettverket
  • “En liten undersøkelse” – Magne Jørgensen, SimulaMet
  • “Myter og fakta om å skape effektive IT-utviklingsteam” – Endre Sjøvold, NTNU
  • “Hvordan etablere og opprettholde velfungerende team?” – Karine Rikheim, OsloMet
  • “La oss snakke om folk! Erfaring med effektive team i store, smidige prosjekter i Skatt” – Ingvild Hardeng, Skatteetaten
  • “Effektive team. Erfaringer fra “gølvet”” – Erik Story, Telenor
  • “Oppsummering av undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan

Myter og fakta – Sjøvold

Effektive team – Rikheim

La oss snakke om folk! – Hardeng

Effektive utviklerteam – Story