Simula welcomes its new Managing Director, Dr. Lillian Røstad
Lillian Røstad, Managing Director of Simula

Simula welcomes its new Managing Director, Dr. Lillian Røstad

Published:

The board of directors is pleased to announce that Dr. Lillian Røstad has been appointed as the new Managing Director for Simula, effective as of May 1, 2023.

Below is a press release finalising the announcement.
(Norsk pressemelding finnes nedenfor)

Following the announcement that Prof. Aslak Tveito had decided to step down as Simula’s CEO in order to focus on his research, a thorough recruitment process was initiated by Simula’s board of directors to find Simula’s next top leader.

“We knew it wouldn’t be easy to find the right successor to Aslak,” says Ingvild Myhre, Chairperson of the Simula Board of Directors. “Over 20 years of dedication, Aslak and his team have built an excellent organisation with an impressive track record. We knew we needed someone that could continue this trajectory, building on what Simula has already achieved.”


Ingvild Myhre, Chair of the Board at Simula Research Laboratory

This position attracted many applicants keen to lead Simula. “We were very fortunate to have several highly qualified candidates,” Ingvild Myhre continues. “Including very strong candidates from within Simula.” After multiple rounds of evaluations and interviews, the Board unanimously agreed that Dr. Lillian Røstad was the right person to lead Simula. The recruitment process now finalised, Røstad will join Simula as its new CEO from May 1, 2023.

Dr. Røstad’s academic background includes a PhD in Information Security from NTNU, as well as adjunct associate professorships at NTNU and UiO. She started her career working as a research scientist at SINTEF ICT. In the public sector, she has contributed to improving information security in Norway through several different avenues, including as section head for Information Security at DIFI (Agency for Public Management and eGovernment), Chief Information Security Officer at the Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen) and as a member of the ICT-Security Committee (Holte-Utvalget). She has also served as Chair of the Board for the Norwegian Information Security Forum. Since 2015, Dr. Røstad has been a key person at Sopra Steria, first as Head of Cyber Security Advisory and since 2019 she has been part of Sopra Steria’s top management team in Scandinavia as the Managing Director for Business Consulting.

“In Dr. Røstad, we are getting a strong and well-rounded leader, with a background in ICT research and academia, as well as the public and private sectors,” emphasises Ingvild Myhre. “Leading a diverse and high-performing organisation like Simula is no small task, and we feel confident that Dr. Røstad has the experience, skills and drive to lead Simula into the future.”

Simula looks forward to welcoming Dr. Røstad this spring. “We have a strong and inclusive working culture at Simula,” comments Dr. Håkon Kvale Stensland, Senior Research Scientist at Simula and employee representative to the board. “Simula is full of talented researchers and educators, who like to work hard to achieve great things but also to have fun while they do.” Mari Løchen, Deputy Director of Simula UiB and employee representative to the board agrees, “Simula is a fantastic and exciting place to work for so many reasons, and I think Dr. Røstad will fit right in.”


Dr. Lillian Røstad, Simula’s new Managing Director

Since its inception in 2001, Simula has grown substantially to become a leading research institution in Norway with strong international partnerships. “I am really excited to join Simula,” says Røstad. “I have been following Simula for a while, and I am really impressed by what they have achieved. I am excited to get to know the organisation from the inside and to be a part of its continued trajectory in achieving excellence.”

Contact person: Chairperson Ingvild Myhre, Email: Ingvild@uroboros.biz, Phone: +47 900 38 442

Norsk pressemelding:

Da Simulas daglig leder professor Aslak Tveito valgte å av for å fokusere på forskning, startet styret en grundig rekrutteringsprosess for å finne Simulas neste daglige leder.

“Vi visste at det ikke ville være lett å finne den rette etterfølgeren til Aslak,” sier Ingvild Myhre, styreleder i Simula. "I løpet av 20 år har Aslak og teamet rundt ham bygget en utmerket organisasjon med en imponerende merittliste. Vi visste at vi trengte noen som kunne fortsette denne kursen, og bygge videre på det Simula har oppnådd.”

Utlysningen tiltrakk seg mange søkere som var interessert i å lede Simula videre. “Vi var veldig heldige som hadde flere høyt kvalifiserte kandidater, inkludert veldig sterke interne kandidater fra Simula,” fortsetter Ingvild Myhre. “Etter flere runder med evaluering og intervjuer ble et enstemmig styre enige om at Dr. Lillian Røstad var den rette personen til å lede Simula.” Rekrutteringsprosessen er nå avsluttet, og Røstad tiltrer som ny administrerende direktør i Simula fra 1. mai 2023.

Røstads akademiske bakgrunn inkluderer en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra NTNU, samt førsteamanuensis II-stillinger ved NTNU og UiO. Hun startet karrieren sin som forsker ved SINTEF IKT. I offentlig sektor har hun bidratt til å forsterke informasjonssikkerheten i Norge på flere ulike måter, blant annet som seksjonsleder for informasjonssikkerhet i DIFI (Direktoratet for Forvaltning og IKT), Chief Information Security Officer i Lånekassen, og som medlem av IKT-sikkerhetsutvalget (Holte-utvalget). Hun har også vært styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum. Siden 2015 har Røstad vært en nøkkelperson i Sopra Steria, først som Head of Cyber Security Advisory og siden 2019 har hun vært en del av Sopra Sterias toppledergruppe i Skandinavia som administrerende direktør for Business Consulting.

“I Røstad får vi en sterk og solid leder, med bakgrunn fra IKT-forskning og akademia, samt offentlig og privat sektor,” understreker Ingvild Myhre. “Å lede en mangfoldig og høytytende organisasjon som Simula er ingen liten oppgave, og vi er sikre på at Røstad har erfaringen, ferdighetene og drivkraften til å lede Simula inn i fremtiden.”

Simula ser frem til å ønske Røstad velkommen. “Vi har en sterk og inkluderende arbeidskultur i Simula,” kommenterer Dr. Håkon Kvale Stensland, seniorforsker ved Simula og ansattrepresentant i Simula-styret. “Simula er full av dyktige forskere og undervisere som liker å jobbe hardt for å oppnå viktige resultater, men også ha det gøy mens de gjør det.” Mari Løchen, nestleder ved Simula UiB og ansattrepresentant i styret er enig. “Simula er et fantastisk og spennende sted å jobbe, og jeg tror Røstad vil passe godt inn.”

Siden etableringen i 2001 har Simula vokst til å bli en ledende forskningsinstitusjon i Norge med sterke internasjonale partnerskap. “Jeg gleder meg veldig til å starte i Simula,” sier Røstad. “Jeg har fulgt med på Simula en stund, og jeg er virkelig imponert over hva de har oppnådd. Jeg ser frem til å bli kjent med organisasjonen fra innsiden og til å være med på veien videre for å oppnå banebrytende resultater.”

Kontaktperson: Styreleder Ingvild Myhre, E-post: Ingvild@uroboros.biz, Telefon: +47 900 38 442