Organisering av høyt presterende, kryssfunksjonelle smidige team

Organisering av høyt presterende, kryssfunksjonelle smidige team

I dette seminaret så vi på konkrete virkemidler for å bygge høyt presterende smidige team. Vi innledet med en presentasjon av Mohsin Malik (University of Swinburne) om viktigheten av “psychological empowerment” og hvordan autonomitet i team påvirker dette. Deretter fikk vi erfaringer fra Spacemaker, Nav og Skatteetaten om hva det er som gjør smidige team produktive, hvilken effekt autonomi har på team, effekten av nyttestyring, arkitekturvalg, brukerorientering, og mye mer.

1: Dr Mohsin Malik – Why and how agile projects contribute to innovative outcomes?

Presentasjonen (på engelsk) er tilgjengelig via denne linken.

Despite the identified ability of agile to produce greater levels of innovation, we do not fully understand why and how agile practices contribute to innovative project outcomes. Understanding the underlying mechanisms that contribute to the success of agile projects is important to explain the variable performance of agile projects. In this research, we conceptualise and empirically test ‘psychological empowerment’ as a necessary intervening step to translate the agile practices into the innovative behaviours of agile team members which would improve project performance. The findings of this research inform the agile project professionals in the following ways:

This research has identified a possible cause (disempowered agile teams) for variations in the performance of agile projects.

The study results also suggest a delay between the implementation of agile practices and the subsequent effect on innovative behaviours due to the time required for psychological empowerment to become sufficient to have a positive effect on project performance.

The research findings also inform the industry on how to blend the advantages of traditional and agile approaches in a hybrid project delivery framework. The agile practices of team autonomy and agile communications, which have been shown in this research to contribute to psychological empowerment, are people and interaction oriented. Incorporating these practices as structural empowerment measures in traditional project management would contribute to a perception of psychological empowerment in traditionally managed project teams. This would enable the traditionally managed project teams to feel empowered and motivated, therefore, encouraging innovative behaviours.

Dr Mohsin Malik, Senior Lecturer & Director of Master of Project Management

Dr Malik has a diverse industry and academic work experience of over 20 years. He has worked as a professional engineer for 7 years before earning a PhD in operations management from the University of Western Australia in 2012. Since then, Dr Malik has worked as an Assistant Professor at Abu Dhabi University (2013-2016) and as a Lecturer at the University of Melbourne (2016-2018). Dr Malik joined Swinburne in June 2018.

Dr Malik researches organisational dynamics in projects and sustainability in supply chains. His research has featured in leading academic journals such as International Journal of Project Management, International Journal of Production Economics, Supply Chain Management: An International Journal, Annals of Operations Research, Renewable and Sustainable Reviews, Journal of Cleaner Production, Industrial Management and Data Systems, Business Strategy and the Environment, Production Planning and Control, TQM Journal, Operations Research for Healthcare and Business Process Management Journal.

2: Spacemaker: Autonomi === struktur

Velfungerende autonome team kjennetegnes gjerne av lite fast struktur – de er i hovedsak selvorganiserende. Likevel er det nettopp strukturene, særlig rundt og mellom teamene, som er den viktigste forutsetningen for å lykkes med autonome team over tid og med skala.

Carl Christensen deler perspektiver og erfaringer både fra å bygge opp en effektiv produktorganisasjon fra 0-100 personer i Spacemaker, og fra Autodesk, et produktselskap med 15.000 ansatte.

3: Skatteetaten: Erfaringer med å skape et høyeffektivt utviklingsteam

Presentasjonen er tilgjengelig via denne linken.

Sirius-prosjektet er et omfattende prosjekt i Skatteetaten som moderniserer skattemeldingen. Laika-teamet i Sirius er et stort (15+), tverrfaglig utviklingsteam som lager løsningene for saksbehandling og kontroll. Teamet har gjennom flere år jobbet systematisk med å øke teamets leveranseevne samtidig som man forbedrer kvaliteten og vedlikeholdbarheten i løsningene. Vi skal i dette foredraget se på hvordan tiltak innen områder som nyttestyring og bruk av feedback, arkitekturvalg og teamdynamikk har bidratt til store økninger i teamets produktivitet.

Mette Andresen er funksjonell arkitekt i Skatteetaten, og funksjonelt ansvarlig i team Leika.

Stein Grimstad er konsulent i Scienta AS, og produkteier i team Laika.

4: NAV: Effektive produktteam

Presentasjonen er tilgjengelig via denne linken.

I denne presentasjonen vil vi adressere to temaer:

  • Hverdagen for et effektivt tverrfaglig produktteam i NAV
  • Hvilke utfordringer møter vi ved produktutvikling

Vi vil ta fram forutsetninger for å lykkes og hvordan sette sammen gode team. Vi vil også snakke om hvordan vi jobber hypotesebasert og med brukerorientering.

I tillegg vil vi ta fram noen av utfordringene vi møter, herunder hvordan vi søker å oppnå kombinasjonen av autonomi og alignment. Til slutt vil vi belyse hvordan produktutviklingen påvirkes når teamene er finansiert over prosjektmidler.

Vegard Steinsholt er en av to produkteiere i Team Bømlo, som utvikler den nye saksbehandlingsløsningen for Sykepenger i NAV. Han har bakgrunn som utvikler og løsningsarkitekt og har de siste 5 årene jobbet med utvikling av flere nye saksbehandlingsløsninger for ytelser i NAV; herunder Foreldrepenger, Enslig Forsørger, Forskudd på Dagpenger, Lønnskompensasjon og Sykepenger.

Pål Bordevich er produkteier i Team Flex som jobber med søknadsdialoger for sykepenger og melding om vedtak som er gjort i den nye saksbehandlingsløsningen for sykepenger. Han har bakgrunn som saksbehandler i NAV, men har siden 2018 jobbet med å videreutvikle søknader om sykepenger og melding om vedtak.