Primary tabs

Most recent publications

Computing 104 (2021): 73-93.
Journal Article
2021
SN Applied Sciences 3 (2021): 743.
Journal Article
2021
IEEE Computer 52, no. 8 (2019): 72-87.
Journal Article
2019
IEEE Software 36, no. 4 (2019): 81-87.
Journal Article
2019

News

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Export 48 results:
2021

Journal articles

SN Applied Sciences 3 (2021): 743.
Status: Published
Computing 104 (2021): 73-93.
Status: Published
2019

Journal articles

IEEE Computer 52, no. 2 (2019): 23-31.
Status: Published
IEEE Software 36, no. 4 (2019): 81-87.
Status: Published
IEEE Computer 52, no. 8 (2019): 72-87.
Status: Published
2016

Journal articles

IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Status: Published

Books

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Status: Published
2015

Journal articles

IEEE Security & Privacy 13, no. 4 (2015): 40-46.
Status: Published
IEEE Security & Privacy 13, no. 3 (2015): 48-54.
Status: Published