Primary tabs

Most recent publications

Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Journal Article
2012
IEEE Computer 45, no. 5 (2012): 74-80.
Journal Article
2012
IEEE Computer 38, no. 7 (2005): 28-34.
Journal Article
2005
IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Journal Article
1994

News

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Export 4 results:
2012

Journal articles

Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Status: Published
IEEE Computer 45, no. 5 (2012): 74-80.
Status: Published
2005

Journal articles

IEEE Computer 38, no. 7 (2005): 28-34.
Status: Published
1994

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Status: Published