Primary tabs

Most recent publications

Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Journal Article
2012
IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Journal Article
2002

News

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Departments

Export 3 results:
2012

Journal articles

Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Status: Published
2009

Public outreach

In Letter to editor in Bergens Tidende, 2009.
Status: Published
2002

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Status: Published