Primary tabs

Most recent publications

Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Journal Article
2012
IEEE Computer 45, no. 5 (2012): 74-80.
Journal Article
2012
IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Journal Article
2002
IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Journal Article
1994

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status