Primary tabs

Most recent publications

IEEE Computer 38, no. 7 (2005): 28-34.
Journal Article
2005
IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Journal Article
2002
IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Journal Article
1994

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Publication type