Primary tabs

Most recent publications

IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Journal Article
2016
Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Journal Article
2012
IEEE Computer 45, no. 5 (2012): 74-80.
Journal Article
2012

News

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Export 5 results:
2016

Journal articles

IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Status: Published
2012

Journal articles

Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Status: Published
IEEE Computer 45, no. 5 (2012): 74-80.
Status: Published
2002

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Status: Published