Primary tabs

Most recent publications

IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Journal Article
2002
IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Journal Article
1994

News

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Departments

Publication type

Export 2 results:
2002

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Status: Published
1994

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Status: Published