Primary tabs

Most recent publications

In International Workshop on Security Theory and Practice, WISTP 2010. Vol. 6033. Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 2010.
Proceedings, refereed
2010

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Export 1 results:
2010

Proceedings, refereed

In International Workshop on Security Theory and Practice, WISTP 2010. Vol. 6033. Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 2010.
Status: Published