Primary tabs

Most recent publications

IEEE Security & Privacy 13, no. 3 (2015): 48-54.
Journal Article
2015
IEEE Security & Privacy 13, no. 4 (2015): 40-46.
Journal Article
2015
IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Journal Article
1994

News

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Publication type

Export 3 results:
2015

Journal articles

IEEE Security & Privacy 13, no. 4 (2015): 40-46.
Status: Published
IEEE Security & Privacy 13, no. 3 (2015): 48-54.
Status: Published
1994

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Status: Published