Primary tabs

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Publication type

Year published

Export 2 results:
2011

Public outreach

In Feature article in Dagens Næringsliv, 2011.
Status: Published
In Feature article in Dagbladet, 2011.
Status: Published