Primary tabs

Most recent publications

In Migrations and Dispersal of Marine Organisms, 93-102. Springer, 2003.
Book Chapter
2003

Simula in the media

Vi trenger en tydeligere politikk. Forskning er et av de viktigste virkemidlene for å øke produktiviteten i det norske samfunnet.
Simula, Kyrre Lekve
Aftenposten - Login

Find publication

Status

Year published

Export 1 results:
2003

Book chapters

In Migrations and Dispersal of Marine Organisms, 93-102. Springer, 2003.
Status: Published