Primary tabs

Most recent publications

News

Feroz Zahid defend his PhD
On Friday December 15th, Feroz Zahid will defend his PhD thesis "Network Optimization for High Performance Cloud Computing". The defense will take place at 13:15 at Storstua, Simula...

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 256 results:
2017

Talks, invited

In Forsvarets høgskole, informasjonskurset., 2017.
Status: Published
In Stortinget, Høyres stortingsgruppe., 2017.
Status: Published
In Stortinget, Fremskrittspartiets stortingsgruppe., 2017.
Status: Published
In Norsk Utenrikspolitisk Institutt - NUPI., 2017.
Status: Published
In Samferdselsdepartementet, Nordic Baltic Meeting., 2017.
Status: Published
In Oslo Militære Samfund., 2017.
Status: Published
In Stortinget, SVs stortingsgruppe., 2017.
Status: Published
In Utenriksdepartementet., 2017.
Status: Published
In NorSIS workshop om hendelseshåndtering i kommunesektoren., 2017.
Status: Published
In Telenor Group Public and Regulatory Affairs., 2017.
Status: Published