Primary tabs

Most recent publications

In Miami Beach, Florida, 2020.
Talk, keynote
2020
In TPRC48: Research Conference on Communications, Information and Internet Policy, 2019.
Proceedings, refereed
2019
In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Talk, keynote
2019
In 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, Oslo, Norway, 2018.
Talk, keynote
2018

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 330 results:
2020

Talks, keynote

In Miami Beach, Florida, 2020.
Status: Published

Talks, invited

In Samfunnssikkerhetskonferansen, Raddisson Plaza, Oslo, 2020.
Status: Published
In Thales meeting, Gamle Logen, Oslo, 2020.
Status: Published
In Etterretningshøgskolen, 2020.
Status: Published

Public outreach

Intervju, Dagens Næringsliv, 2020.
Status: Published
Studio2, NRK P2, 2020.
Status: Published
Dobbeltklikk: Teknisk Ukeblad, 2020.
Status: Published
2019

Proceedings, refereed

In TPRC48: Research Conference on Communications, Information and Internet Policy, 2019.
Status: Published

Talks, keynote

In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Status: Published

Technical reports

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2019.
Status: Published