Primary tabs

Most recent publications

In Digitalisering og internasjonal politikk. Universitetsforlaget, 2022.
Book Chapter
2022
Development and Change 52, no. 5 (2021).
Journal Article
2021
In Applied Networking Research Workshop (ANRW). Madrid/Spain: ACM, 2020.
Proceedings, refereed
2020

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 357 results:
2022

Book chapters

In Digitalisering og internasjonal politikk. Universitetsforlaget, 2022.
Status: Published
2021

Journal articles

Development and Change 52, no. 5 (2021).
Status: Published

Talks, invited

In Kriminalpolitiet, Oslo, 2021.
Status: Published
In SW2021 - Software 2021. Dataforeningen, 2021.
Status: Published
In Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021.
Status: Published
In Seminar Nasjonalt cybersikkerhetssenter, 2021.
Status: Published
In Seminar Nasjonalt cybersikkerhetssenter, 2021.
Status: Published
In Nasjonal sikkerhetsdag . Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, 2021.
Status: Published
In KraftCERT forum. KraftCERT, 2021.
Status: Published