Primary tabs

Most recent publications

Journal of Parallel and Distributed Computing 78, no. C (2015): 39-52.
Journal Article
2015
Formal Aspects of Computing 13 (2002): 471-492.
Journal Article
2002
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Journal Article
1998

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 5 results:
2015

Journal articles

Journal of Parallel and Distributed Computing 78, no. C (2015): 39-52.
Status: Published
2002

Journal articles

Formal Aspects of Computing 13 (2002): 471-492.
Status: Published
1998

Journal articles

Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Status: Published
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 491-498,.
Status: Published