Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Departments

Export 23 results:
2015

Talks, invited

In Datatilsynet, 2015.
Status: Published
In Finanstilsynet, 2015.
Status: Published
In IT-sjefen i kommunal sektor. Confex Norge, 2015.
Status: Published
In Polyteknisk forening, 2015.
Status: Published
In Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), 2015.
Status: Published
In Prime Ministers Office, 2015.
Status: Published
In Sentralt Totalforsvarsforum, 2015.
Status: Published
In Presentation for det Svenska Informationssäkerhetsråd, 2015.
Status: Published
In Presentasjon for Sikkerhetslovutvalget, 2015.
Status: Published
In Departementenes Nettverk for Informasjonssikkerhet, 2015.
Status: Published