Primary tabs

Most recent publications

Formal Aspects of Computing 13 (2002): 471-492.
Journal Article
2002

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 1 results:
2002

Journal articles

Formal Aspects of Computing 13 (2002): 471-492.
Status: Published