Primary tabs

Most recent publications

Journal of Parallel and Distributed Computing 78, no. C (2015): 39-52.
Journal Article
2015

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 2 results:
2015

Journal articles

Journal of Parallel and Distributed Computing 78, no. C (2015): 39-52.
Status: Published