Primary tabs

Most recent publications

In VERDIKT Conference, 2012.
Talk, keynote
2012
In Second International Workshop on HyperTransport Research and Applications, 2011.
Talk, keynote
2011

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 4 results:
2012

Talks, keynote

In VERDIKT Conference, 2012.
Status: Published

Technical reports

Simula Research Laboratory, 2012.
Status: Published
2011

Talks, keynote

In Second International Workshop on HyperTransport Research and Applications, 2011.
Status: Published

Technical reports