Primary tabs

Most recent publications

Vol. 11. Simula SpringerBriefs: SpringerNature, 2022.
Edited books
2022

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 13 results:
2022

Edited books

Vol. 11. Simula SpringerBriefs: SpringerNature, 2022.
Status: Published
2019

Technical reports

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2019.
Status: Published
2014
2012

Technical reports

Simula Research Laboratory, 2012.
Status: Published
2011

Technical reports

2009

Edited books

Technical reports