Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 10 results:
2018

Talks, invited

In Luftmaktseminaret, Trondheim, Norway, 2018.
Status: Published
In Student-UGA i Agder, Norway, 2018.
Status: Published
In Sikkerhetskonferansen, Norway, 2018.
Status: Published
In EOS-utvalgets årskonferanse, Norway, 2018.
Status: Published
In Norges Forsvarsforening - åpent seminar, Norway, 2018.
Status: Published
In Oslo. Project Management Institute, 2018.
Status: Published
In Universitets- og høgskolerådet, Kongsberg, Norway, 2018.
Status: Published
In Ministry of Justice and Public Security, 2018.
Status: Published
In In-Q-Tel, Washington, US, 2018.
Status: Published
In UNIO, Representantskapsmøte, Sundvollen, 2018.
Status: Published