Primary tabs

Most recent publications

In Digitalisering og internasjonal politikk. Universitetsforlaget, 2022.
Book Chapter
2022

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Year published

Export 1 results:
2022

Book chapters

In Digitalisering og internasjonal politikk. Universitetsforlaget, 2022.
Status: Published