Primary tabs

Most recent publications

IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Journal Article
2009
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16, no. 5 (2005): 428-443.
Journal Article
2005
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16 (2005): 412-427.
Journal Article
2005

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 6 results:
2009

Journal articles

IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Status: Published
2005

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16 (2005): 412-427.
Status: Published
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16, no. 5 (2005): 428-443.
Status: Published
1994

Journal articles

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Status: Published
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Status: Published