Primary tabs

Most recent publications

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Journal Article
1994
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Journal Article
1994

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 7 results:
1995

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1995.
Status: Published

Talks, contributed

In OMI-MACRAMÉ project deliverable D3.1.1, 1995.
Status: Published
In Kronikk i Aftenposten, 13. Desember, 1995.
Status: Published
In Proceedings from NIK'95: Norsk Informatikk Konferanse, Gran, 1995.
Status: Published
1994

Journal articles

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Status: Published
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Status: Published

Talks, contributed

In Proceedings Journees du GDR Programmation, Lille (France), GDR Programmation du CNRS, 1994.
Status: Published