Primary tabs

Most recent publications

In International Conference on Parallel Processing, ICPP 2011. IEEE Computer Society, 2011.
Proceedings, refereed
2011
In IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing Workshops and Phd Forum. Washington DC, USA: IEEE Computer Society Washington, 2011.
Proceedings, refereed
2011
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1304-1310. Springer, 2011.
Book Chapter
2011
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1316-1321. Springer, 2011.
Book Chapter
2011

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 12 results:
2011

Proceedings, refereed

In International Conference on Parallel Processing, ICPP 2011. IEEE Computer Society, 2011.
Status: Published
In 11th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud, and Grid Computing (CCGrid 2011). IEEE, 2011.
Status: Published
In The Network-Aware Data Management Workshop to be held in conjunction with the IEEE/ACM International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC'11). ACM, 2011.
Status: Published
In Proceedings of the 25th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium. IEEE Computer Society Press, 2011.
Status: Published
In IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing Workshops and Phd Forum. Washington DC, USA: IEEE Computer Society Washington, 2011.
Status: Published

Book chapters

In Encyclopedia of Parallel Computing, 1304-1310. Springer, 2011.
Status: Published
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1316-1321. Springer, 2011.
Status: Published
2010

Proceedings, refereed

In 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE, 2010.
Status: Published
In 2010 IEEE International Conference on Cluster Computing. IEEE Computer Society, 2010.
Status: Published

Patent