Primary tabs

Most recent publications

IEEE Transactions on Computers 60, no. 4 (2011): 508-525.
Journal Article
2011
IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Journal Article
2009

Simula in the media

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet forskningssenteret Simula@UiB, ved Universitetet i Bergen. - Vi må ha tillit til datasystemer, derfor trenger vi kunnskap for å forebygge cyberkriminalitet, overvåkning og industrispionasje.
Simula, Simula Research Laboratory
Samferdselsdepartementet

Find publication

Status