Primary tabs

Most recent publications

In Miami Beach, Florida, 2020.
Talk, keynote
2020
In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Talk, keynote
2019
In Second International Workshop on HyperTransport Research and Applications, 2011.
Talk, keynote
2011

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 37 results:
2020

Talks, keynote

In Miami Beach, Florida, 2020.
Status: Published

Talks, invited

In Samfunnssikkerhetskonferansen, Raddisson Plaza, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Thales meeting, Gamle Logen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Etterretningshøgskolen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Experis, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Stortinget, Norway, 2020.
Status: Published
In Teknologirådet, Norway, 2020.
Status: Published
In Forsvarssjefens ledergruppe, Norway, 2020.
Status: Published
In Sikkerhetsmåneden, Oslo Kommune, Norway, 2020.
Status: Published
In Fagdag, Langtidsplan for politi, PST og påtalemyndigheten, Norway, 2020.
Status: Published