Primary tabs

Most recent publications

In Applied Networking Research Workshop (ANRW). Madrid/Spain: ACM, 2020.
Proceedings, refereed
2020
In Proceedings of IFIP Networking 2013 Conference. IEEE, 2013.
Proceedings, refereed
2013

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 3 results:
2020

Proceedings, refereed

In Applied Networking Research Workshop (ANRW). Madrid/Spain: ACM, 2020.
Status: Published
2013

Proceedings, refereed

In Proceedings of IFIP Networking 2013 Conference. IEEE, 2013.
Status: Published