Primary tabs

Most recent publications

In Miami Beach, Florida, 2020.
Talk, keynote
2020

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 6 results:
2020

Talks, keynote

In Miami Beach, Florida, 2020.
Status: Published

Public outreach

Intervju, Dagens Næringsliv, 2020.
Status: Published
Studio2, NRK P2, 2020.
Status: Published
Dobbeltklikk: Teknisk Ukeblad, 2020.
Status: Published
2015

Public outreach

In Press conference, 2015.
Status: Published
Verdens Gang, 2015.
Status: Published