Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In 2012 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE Computer Society, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In In proceedings of IEEE International Conference on High Performance Computing (HiPC). IEEE, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Proceedings, refereed
2009

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 7 results:
2012

Proceedings, refereed

In 2012 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE Computer Society, 2012.
Status: Published
In In proceedings of IEEE International Conference on High Performance Computing (HiPC). IEEE, 2012.
Status: Published
In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Status: Published
2009

Edited books

Proceedings, refereed

In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Status: Published
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Status: Published
In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Status: Published