Primary tabs

Most recent publications

In TPRC48: Research Conference on Communications, Information and Internet Policy, 2019.
Proceedings, refereed
2019

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 2 results:
2019

Proceedings, refereed

In TPRC48: Research Conference on Communications, Information and Internet Policy, 2019.
Status: Published

Technical reports

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2019.
Status: Published