Primary tabs

Most recent publications

Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
Book
2015
Journal of Parallel and Distributed Computing 78, no. C (2015): 39-52.
Journal Article
2015
In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Proceedings, refereed
2009

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 40 results:
2015

Journal articles

Journal of Parallel and Distributed Computing 78, no. C (2015): 39-52.
Status: Published

Books

Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
Status: Published

Talks, invited

In Datatilsynet, 2015.
Status: Published
In Finanstilsynet, 2015.
Status: Published
In IT-sjefen i kommunal sektor. Confex Norge, 2015.
Status: Published
In Polyteknisk forening, 2015.
Status: Published
In Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), 2015.
Status: Published
In Prime Ministers Office, 2015.
Status: Published
In Sentralt Totalforsvarsforum, 2015.
Status: Published