Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the 2000 International Conference of Parallel Processing. Toronto (Canada),: IEEE Computer Society, 2000.
Proceedings, refereed
2000
In Proceedings of SCI Europe'2000. Munich (Germany),, 2000.
Proceedings, refereed
2000
In Proceedings of Euro-Par 2000. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 2000.
Proceedings, refereed
2000
In Proceedings of Norsk Informatikkonferanse (NIK). Bodø, Norway, 2000.
Proceedings, refereed
2000

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 6 results:
2000

Proceedings, refereed

In Proceedings of Norsk Informatikkonferanse (NIK). Bodø, Norway, 2000.
Status: Published
In Proceedings of the 2000 International Conference of Parallel Processing. Toronto (Canada),: IEEE Computer Society, 2000.
Status: Published
In Proceedings of SCI Europe'2000. Munich (Germany),, 2000.
Status: Published
In Proceedings of Euro-Par 2000. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 2000.
Status: Published

Technical reports

Talks, contributed

In SCI-Europe Deliverable D.2.3.5 - project report, 2000.
Status: Published