Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'97), 1997.
Proceedings, refereed
1997
Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 2 results:
1997

Proceedings, refereed

In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'97), 1997.
Status: Published
1991

PhD theses

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published