Primary tabs

Most recent publications

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 11 results:
2018

Talks, invited

In Luftmaktseminaret, Trondheim, Norway, 2018.
Status: Published
In Student-UGA i Agder, Norway, 2018.
Status: Published
In Sikkerhetskonferansen, Norway, 2018.
Status: Published
In EOS-utvalgets årskonferanse, Norway, 2018.
Status: Published
In Norges Forsvarsforening - åpent seminar, Norway, 2018.
Status: Published
In Oslo. Project Management Institute, 2018.
Status: Published
In Universitets- og høgskolerådet, Kongsberg, Norway, 2018.
Status: Published
In Ministry of Justice and Public Security, 2018.
Status: Published
In In-Q-Tel, Washington, US, 2018.
Status: Published
In UNIO, Representantskapsmøte, Sundvollen, 2018.
Status: Published